cả nhà cho em hỏi chút. kế toán đang làm cho 2 công ty và đang đóng bảo hiểm ở c…

cả nhà cho em hỏi chút. kế toán đang làm cho 2 công ty và đang đóng bảo hiểm ở công ty A, nhưng giờ công ty B yêu cầu ký hợp đồng chính thức và đóng bảo hiểm ở mức cao hơn. Tuy nhiên công ty A lại chỉ có kế toán và giám đốc. Bây giờ phải xử lý như thế nào để chuyển sang công ty B đóng mà không ảnh hưởng đến công ty A ạ. Công ty A có thể vẫ kê tên kế toán trong quỹ lương nhưng không đóng bảo hiểm được không ạ. Cám ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 2, 2017

account_box admin

5 thoughts on “cả nhà cho em hỏi chút. kế toán đang làm cho 2 công ty và đang đóng bảo hiểm ở c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *