Anh chị ơi giúp e gấp gấp với ạ! Công ty em là công ty thương mại, sếp e nhập cá…

Anh chị ơi giúp e gấp gấp với ạ!
Công ty em là công ty thương mại, sếp e nhập các linh kiện, và vỏ của tủ sấy quần áo về lắp, bây giờ em hạch toán như thế nào, và xuất hoá đơn cho khách hàng như thế nào ạ. Cảm ơn anh chị!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi giúp e gấp gấp với ạ! Công ty em là công ty thương mại, sếp e nhập cá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *