Em chưa có kinh nghiệm nên xin hỏi cả nhà một vấn đề này ạ. Hóa đơn số 250 xuất …

Em chưa có kinh nghiệm nên xin hỏi cả nhà một vấn đề này ạ. Hóa đơn số 250 xuất ngày 30/10. Hóa đơn số 249 xuất ngày 1/11 vậy có bị sao không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Em chưa có kinh nghiệm nên xin hỏi cả nhà một vấn đề này ạ. Hóa đơn số 250 xuất …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *