Có tình huống này mời cả nhà cùng thảo luận: Theo TT 93/2017/TT-BTC và CV số 42…

Có tình huống này mời cả nhà cùng thảo luận:
Theo TT 93/2017/TT-BTC và CV số 4253/TCT-CS:
Từ ngày Thông tư có hiệu lực (05/11/2017), DN tự xác định phương pháp tính thuế GTGT bằng cách nộp tờ khai 01,02/GTGT với phương pháp KHẤU TRỪ; 03,04/GTGT với phương pháp TRỰC TIẾP.

Vậy với DN đang khai thuế trực tiếp thì từ ngày 05/11/2017 chuyển sang khai khấu trừ có được không? Và với DN đang khai Khấu trừ rồi có phải làm mẫu 06/GTGT nộp trước ngày 20/12/2017 không (Trong thông báo chấp nhận CQT yêu cầu nộp trước 20/12/2017)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *