Chào cả nhà em có làm hồ sơ thai sản gửi qua đường bưu điện. Em cần in những mẫu…

Chào cả nhà em có làm hồ sơ thai sản gửi qua đường bưu điện. Em cần in những mẫu nào ra ạ. D02, C70a giấy khai sinh bản sao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà em có làm hồ sơ thai sản gửi qua đường bưu điện. Em cần in những mẫu…”

  • 1. PGN201
    2. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản C70a-HD
    3. – Sổ BHXH (bản chính nếu cộng cả quá trình tham gia BHXH của đơn vị cũ và đơn vị hiện tại mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản);
    – Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh hoặc Trích lục khai sinh của con (bản sao có chứng thực, 01 bản/con).

  • Chỉ cần c70a + chứng sinh . Phiếu giao nhận và mã bưu kiện sẽ có khi đăng ký gửi qua bưu điện ok. K cần nộp sổ bh, k cần d02ts. Hà nội city hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *