Chào anh chị và các bạn trong hội. Mọi người cho em hỏi trường hợp này ạ. Công t…

Chào anh chị và các bạn trong hội. Mọi người cho em hỏi trường hợp này ạ. Công ty em thuê xe ô tô của cá nhân, để đưa chi phí thuê xe này vào chi phí hợp lệ của doanh nghiệp thì cần làm những thủ tục gì ạ.
Em cảm ơn mọi người!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *