Các anh chị cho em hỏi mức lương này tính thuế TNCN được miễn những khoản nào vậ…

Các anh chị cho em hỏi mức lương này tính thuế TNCN được miễn những khoản nào vậy ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

22 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi mức lương này tính thuế TNCN được miễn những khoản nào vậ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *