Cả nhà ơi cho em hỏi chút về việc đặt in hoá đơn lần 2 với ạ. Có phải trình tự l…

Cả nhà ơi cho em hỏi chút về việc đặt in hoá đơn lần 2 với ạ. Có phải trình tự là đặt in xong rồi thì mình làm thông báo phát hành hoá đơn gửi qua mạng (do cty e có thay đổi mẫu so với lần 1), sau ngày gửi thông báo 5 ngày thì mình được phép sử dụng hoá đơn đúng ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi chút về việc đặt in hoá đơn lần 2 với ạ. Có phải trình tự l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *