Cả nhà cho e hỏi sau đợt kiểm tra trên thông báo này bên e có chốt quyết toán 3 …

Cả nhà cho e hỏi sau đợt kiểm tra trên thông báo này bên e có chốt quyết toán 3 năm 2015, 2016 ko? Có bị kiểm toán lại ko

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 1, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi sau đợt kiểm tra trên thông báo này bên e có chốt quyết toán 3 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *