TOPIC TUYỂN DỤNG Chào các thành viên WKT FB là nhà tuyển dụng! WKT FB xin mở to…

TOPIC TUYỂN DỤNG
Chào các thành viên WKT FB là nhà tuyển dụng!
WKT FB xin mở topic cho tháng 11 2017
Để nâng cao chất lượng của Group, BQT quyết định tạo một topic để nhà tuyển dụng đăng vào một nơi & ứng viên dễ dàng theo dõi. Vì khi các bạn kế toán đang cần việc chỉ cần like topic thì có tin tuyển dụng mới bạn sẽ nhận được thông báo.
Yêu cầu thông tin tuyển dụng phải nêu rõ tên và thông tin liên lạc của nhà tuyển dụng để đảm bảo tính xác thực của tin đăng và quyền lợi thành viên.
CHÚC NHÀ TUYỂN DỤNG GẶP ĐƯỢC ỨNG VIÊN TỐT!
#tuyenketoan #tuyenketoan11

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 31, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *