TỜ KHAI THUẾ GTGT QUÍ 3/2017. Em đã nộp ngày 15/10/2017. Giờ thay đổi nộp lại TH…

TỜ KHAI THUẾ GTGT QUÍ 3/2017. Em đã nộp ngày 15/10/2017. Giờ thay đổi nộp lại THÌ mình tích vào ô TỜ KHAI LẦN ĐẦU hay TỜ KHAI BỔ SUNG

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

8 thoughts on “TỜ KHAI THUẾ GTGT QUÍ 3/2017. Em đã nộp ngày 15/10/2017. Giờ thay đổi nộp lại TH…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *