Help me! Công ty mới thành lập có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không? …

Help me!
Công ty mới thành lập có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không?
Ai biết chỉ giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Help me! Công ty mới thành lập có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không? …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *