Em chào các anh chị trong nhóm Em có vấn đề muốn nhờ anh chị hỗ trợ giúp em với …

Em chào các anh chị trong nhóm
Em có vấn đề muốn nhờ anh chị hỗ trợ giúp em với ạ. Bữa nay em nộp tờ khai nhưng vào nộp thì cứ bị lỗi như thế này. Vậy em phải sao ạ? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Em chào các anh chị trong nhóm Em có vấn đề muốn nhờ anh chị hỗ trợ giúp em với …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *