Em nộp tờ khai bị báo lỗi thế này là sao ak? cả nhà chỉ giáo! Em chân thành cảm …

Em nộp tờ khai bị báo lỗi thế này là sao ak? cả nhà chỉ giáo!
Em chân thành cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em nộp tờ khai bị báo lỗi thế này là sao ak? cả nhà chỉ giáo! Em chân thành cảm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *