Mọi người cho em hỏi một chút, trong hàm vlookup phần table_array làm sao để có …

Mọi người cho em hỏi một chút, trong hàm vlookup phần table_array làm sao để có thể tạo cái thẻ như hình dưới được ạ? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 28, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi một chút, trong hàm vlookup phần table_array làm sao để có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *