AC ơi ! Có văn bản cam kết nào mà ng lao động làm việc tại nhiều nơi nhưng thu n…

AC ơi ! Có văn bản cam kết nào mà ng lao động làm việc tại nhiều nơi nhưng thu nhập <108tr không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 28, 2017

account_box admin

5 thoughts on “AC ơi ! Có văn bản cam kết nào mà ng lao động làm việc tại nhiều nơi nhưng thu n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *