Mọi người cho em hỏi chút ạ. Trường hợp công ty mua hàng hóa của người dân, khôn…

Mọi người cho em hỏi chút ạ. Trường hợp công ty mua hàng hóa của người dân, không có hóa đơn thì khi làm tờ khai thuế GTGT ta có cộng giá trị hàng hóa mua vào đó vào chỉ tiêu 23 của tờ khai thuế không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 27, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi chút ạ. Trường hợp công ty mua hàng hóa của người dân, khôn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *