Cảm ơn cả nhà, bạn Lê Văn Mười đã giúp em sửa lỗi xong rồi ạ. Cả nhà giúp e với,…

Cảm ơn cả nhà, bạn Lê Văn Mười đã giúp em sửa lỗi xong rồi ạ.
Cả nhà giúp e với, lỗi này là lỗi gì đấy ạ? Sửa sao cho tờ khai hợp lệ đây ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 27, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cảm ơn cả nhà, bạn Lê Văn Mười đã giúp em sửa lỗi xong rồi ạ. Cả nhà giúp e với,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *