Cả nhà cho em hỏi chút. Cty em hôm nay có nộp tiền BHXH T10/2017, cuối tháng nà…

Cả nhà cho em hỏi chút.
Cty em hôm nay có nộp tiền BHXH T10/2017, cuối tháng này có 1 lao động xin nghỉ hẳn, vậy ngày hôm nay 27/10 em có được báo giảm hẳn luôn đc k ạ? xin cám ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 27, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút. Cty em hôm nay có nộp tiền BHXH T10/2017, cuối tháng nà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *