Nhà mình ơi có ai làm kế toán bên công ty bất động sản đã từng chuyển nhượng đất…

Nhà mình ơi có ai làm kế toán bên công ty bất động sản đã từng chuyển nhượng đất mang tên công ty sang cho cá nhân chưa ạ? Trợ giúp cho mình với!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

One thought on “Nhà mình ơi có ai làm kế toán bên công ty bất động sản đã từng chuyển nhượng đất…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *