Mọi người ơi. Trong này có anh chị nào làm kế toán mà có làm mảng BHXH nữa ko hi…

Mọi người ơi. Trong này có anh chị nào làm kế toán mà có làm mảng BHXH nữa ko hichic. Help me. Giờ luật BHXH mới nó bắt tính luôn cả các khoản phụ cấp vào phần lương đóng BHXH, thì mấy anh chị lách kiểu gì vậy. Xin chỉ giáo cho em ít chiêu với 🙁 🙁 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Mọi người ơi. Trong này có anh chị nào làm kế toán mà có làm mảng BHXH nữa ko hi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *