Mọi người cho em hỏi với, em đang làm tờ khai thuế môn bài trên HTKK 3.4.6, vốn …

Mọi người cho em hỏi với, em đang làm tờ khai thuế môn bài trên HTKK 3.4.6, vốn 4,5 tỷ vẫn hiện ra mức thuế bậc 3, số tiền phải nộp 1.500.000đ, giờ em phải làm sao đây ạ? ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với, em đang làm tờ khai thuế môn bài trên HTKK 3.4.6, vốn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *