Chào các anh/chị. Em đang có thắc mắc như sau mong mọi người chỉ bảo giúp e với …

Chào các anh/chị.
Em đang có thắc mắc như sau mong mọi người chỉ bảo giúp e với ạ.
Các khoản phí quản lý, phí chuyển tiền, phí rút tiền ở TK ngân hàng mình hạch toán
Nợ 642
Nợ 1331
Có 112
Phần thuế 1331 ấy ạ. Phần này không đáng kể nhưng lúc mình kê khai nộp thuế hàng tháng e k thấy có, như vậy cuối kỳ khi lên sổ sách 1331 bị lệch so với phần khai thuế hàng tháng/quý thì p làm sao ạ?
Mong được mọi người chỉ giáo ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Chào các anh/chị. Em đang có thắc mắc như sau mong mọi người chỉ bảo giúp e với …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *