Các bạn cho mình hỏi quý này dn mình lãi đóng thuế tndn thì mình làm tờ khai thu…

Các bạn cho mình hỏi quý này dn mình lãi đóng thuế tndn thì mình làm tờ khai thuế TNDN theo mẫu nào để nộp ạ?
Cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi quý này dn mình lãi đóng thuế tndn thì mình làm tờ khai thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *