cả nhà lại cho mình hỏi với ạ cty mình xuất khẩu tại trỗ hàng xuất cho công ty b…

cả nhà lại cho mình hỏi với ạ
cty mình xuất khẩu tại trỗ hàng xuất cho công ty bên hàn quốc nhưng giao hàng tại việt nam
thuế GTGT đầu vào là 10% thuế xuất khẩu là 0% thì có được hoàn thuế ko ạ?
hay là mình phải dùng HĐ GTGT để khấu trừ ko dùng hóa đơn thương mại nữa

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 26, 2017

account_box admin

One thought on “cả nhà lại cho mình hỏi với ạ cty mình xuất khẩu tại trỗ hàng xuất cho công ty b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *