Em nộp thuế điện tử mà cứ tới phần ký và nộp thì lại hiện ra ntn. Giờ em phải cà…

Em nộp thuế điện tử mà cứ tới phần ký và nộp thì lại hiện ra ntn. Giờ em phải cài đặt làm sao để không bị nữa vậy anh, chị ơi?? Mong được trợ giúp ạ.
(Em có cài đặt java, có thêm địa chỉ website vào exception site luôn rồi nhưng vẫn không được). ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *