công ty em có nhận đc hướng dẫn đóng Kinh phí công đoàn của Tổng liên đoàn lao đ…

công ty em có nhận đc hướng dẫn đóng Kinh phí công đoàn của Tổng liên đoàn lao động, công ty em nhỏ nên trc ko thành lập công đoàn và cũng chưa đóng KPCĐ bao giờ, bây giờ nhận đc hướng dẫn yêu cầu nộp, em muốn hỏi :
– đóng từ thời điểm nào
– cách tính đóng như thế nào
Có anh chị bạn nào gặp trường hợp này, giúp em với,
Em cám ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

6 thoughts on “công ty em có nhận đc hướng dẫn đóng Kinh phí công đoàn của Tổng liên đoàn lao đ…”

 • Mình có gặp vấn đề này khi liên hệ công đoàn để xin công văn ko thành lập công đoàn. Họ yêu cầu nộp 2% trên tổng quỹ lương mặc dù cty dưới 10 ld chưa có công đoàn đó bạn.

 • Về vấn đề bắt buộc đóng phí kinh đoàn được quy định trong ĐIỀU 4 – NĐ 191/2013 (hiệu lực 10 tháng 01 năm 2014).
  Nhưng tại thời điểm đó chưa có chế tài phạt việc không đóng, chậm đóng kinh phí công đoàn nên dựa vào đó các DN thường chay ì trong việc đóng kinh phí công đoàn.
  Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn
  Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:
  1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
  2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
  3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.
  4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
  5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
  6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.
  7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

  Trong năm 2015 chính phủ ban hành NĐ 88/2015 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2015. Đã có quy đinh chế tài xử phạt đối với trường Chậm đóng KPCĐ, đóng KPCĐ không đúng mức quy định, đóng KPCĐ không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

  Cụ thể, Điều 24c. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

  1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;
  b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;
  c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

  2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *