các cao nhân tư vấn cho e một việc như sau 1 người bỏ vốn, (vốn đi vay) cùng 1 c…

các cao nhân tư vấn cho e một việc như sau 1 người bỏ vốn, (vốn đi vay) cùng 1 cá nhân mở công ty, khi công ty có lãi chia lợi nhuận thì người đó có đó có bị tính thuế thu nhập cá nhân ko, và vì sao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

One thought on “các cao nhân tư vấn cho e một việc như sau 1 người bỏ vốn, (vốn đi vay) cùng 1 c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *