16h e nộp hs khai thuế chỉ 30s sau có gmail tiếp nhận hs. Cũng hồi hộp nghĩ phải…

16h e nộp hs khai thuế chỉ 30s sau có gmail tiếp nhận hs. Cũng hồi hộp nghĩ phải chờ 24h mới có gmail chấp nhận. 18h vừa về đến nhà thì đã có gmail báo chấp nhận =)
P/s: đôi khi thấy yêu #HànhTớiKhốnKhổ quá cả nhà ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *