TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ – (Ứng dụng Kê khai thuế q…

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ –
(Ứng dụng Kê khai thuế qua mạng iHTKK – Dành cho Người nộp thuế)
– Tổng cục Thuế ban hành vào Tháng 05/2017.
– Link tải tài liệu:
http://www.hcmtax.gov.vn/wp-content/uploads/2017/09/iHTKK_Huong-dan-su-dung_Hoan-thue_NNT-052017.doc

Nguồn: Cục Thuế TP. HCM

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *