Mọi người ơi đã có ai nộp tờ khai mà chưa nhận được thông báo bước 1 mà cũng chẳ…

Mọi người ơi đã có ai nộp tờ khai mà chưa nhận được thông báo bước 1 mà cũng chẳng nhận dc thông báo bước 2 ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người ơi đã có ai nộp tờ khai mà chưa nhận được thông báo bước 1 mà cũng chẳ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *