Các anh chị cho em hỏi. Em mới vào làm ở 1 công ty xây dựng, Công ty em có 1 côn…

Các anh chị cho em hỏi. Em mới vào làm ở 1 công ty xây dựng, Công ty em có 1 công trình từ năm 2013, trị giá 200tr, đã tạm ứng 100tr, đã nghiệm thu năm 2013 nhưng chưa xuất hóa đơn, vì là công trình vốn nhà nước nên năm 2015 mới có quyết định của ban thanh tra kiển toán về chi phí xây dựng, chi phí xây dựng của bên em bị giảm xuống từ 200tr còn 175tr nhưng bên em vẫn chưa xuất hóa đơn. Đến năm nay mới có biên bản thanh lý trị giá 175tr và bên em mới xuất hóa đơn. Công ty em làm thế có sai không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi. Em mới vào làm ở 1 công ty xây dựng, Công ty em có 1 côn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *