Các anh chị cho e hỏi tính hợp lệ của hoá đơn Chuyển đổi từ hoá đơn điện tử như …

Các anh chị cho e hỏi tính hợp lệ của hoá đơn Chuyển đổi từ hoá đơn điện tử như sau đã đủ chưa ạ( cái này mới e chưa nắm được) và chữ kí dấu trên HĐ cung cấp dịch vụ có hợp pháp không vì e có nói nhưng bên bán họ bảo bên họ toàn làm vậy.
E cảm ơn nhiều ạ


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi tính hợp lệ của hoá đơn Chuyển đổi từ hoá đơn điện tử như …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *