A chị cho e hỏi a Cty e có khoản thanh toán cho bên nước ngoài và phải nộp thuế …

A chị cho e hỏi a
Cty e có khoản thanh toán cho bên nước ngoài và phải nộp thuế nhà thầu cho khoản đó. Mình đã làm lệnh thanh toán gửi ra NH roi. Nhưng sếp mình lại thay đổi là không thanh toán nữa , lệnh NH thì mình xin hủy dc rồi nhưng khoản thuế nhà thầu mình đã nộp qua Internet rồi nên ko hoãn dc nữa. Vậy giờ mình muốn làm điều chỉnh từ thuế nhà thầu sang thuế của công ty và bù trừ vào tiền thuế TNCN hàng tháng phải nop. Vậy các thủ tục cần nhưng giấy tờ gì . Mong mọi người chỉ cách a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

One thought on “A chị cho e hỏi a Cty e có khoản thanh toán cho bên nước ngoài và phải nộp thuế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *