Thuế Không Chỉ Là Chi Phí! Để tăng nguồn lợi nhuận, một số chủ dn/dn, cá nhân …

Thuế Không Chỉ Là Chi Phí!

Để tăng nguồn lợi nhuận, một số chủ dn/dn, cá nhân cố gắng ẩn lậu số thuế phải nộp.

Đó là nhu cầu có thực!

Tuy nhiên, các bạn cần có cái nhìn tổng quan/overview về những câu chuyện liên quan đến kết quả/hậu quả!

Vì ngoài những thiệt hại về tài chính, còn có những rủi ro phi tài chính mà nhiều bạn chưa hình dung hết khi cố gắng “né thuế”.

Ảnh : bài chia sẻ của một nhà báo!
#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Thuế Không Chỉ Là Chi Phí! Để tăng nguồn lợi nhuận, một số chủ dn/dn, cá nhân …”

  • em thì nhìn nhận số thuế phải nộp là 1 loại chi phí. Để có được giá trị thặng dư tối ưu. cần tối thiểu hóa mọi chi phí phải trả :)))

  • Cái gì tri PL thì trước tiên là không được PL bảo hộ rồi. Cái gì trái PL càng to thì rủi ro càng lớn và cái gì trái PL càng lớn thì tỷ lệ với lợi ích càng nhiều, Tất nhiên câu này tôi chỉ nói có ý tương đối thôi. Còn cách người khác vận dụng thì không nói nơi công cộng được, sorry A.Bảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *