Mọi người ơi. Cho e hỏi vs ạ.. e đã cài tax viewer 1.4 rồi. Nhug sao khi e xuất …

Mọi người ơi. Cho e hỏi vs ạ.. e đã cài tax viewer 1.4 rồi. Nhug sao khi e xuất tờ khai ra xml vẫn không được a. Gjúp e vs ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 23, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi. Cho e hỏi vs ạ.. e đã cài tax viewer 1.4 rồi. Nhug sao khi e xuất …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *