Bạn nào làm bên nghành gia công , lắp đặt,sx cơ khí cho mình xin file định mức…

Bạn nào làm bên nghành gia công , lắp đặt,sx cơ khí cho mình xin file định mức NVL. mình đang rất cần

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 23, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Bạn nào làm bên nghành gia công , lắp đặt,sx cơ khí cho mình xin file định mức…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *