Anh chị ai có kinh nghiệp tiếp đoàn thanh tra thuế cho em hỏi vs ạ. Em có nhập n…

Anh chị ai có kinh nghiệp tiếp đoàn thanh tra thuế cho em hỏi vs ạ. Em có nhập nhầm 1 cái hóa đơn đầu vào để kê khai thuế. Gi ờ em vừa ko tìm thấy hóa đơn đấy Vừa ko biết hóa đơn đấy của ai. Gi ờ thanh tra muốn phạt em, lý do là mất hóa đơn. Bây giờ có cách gì để giảm mức độ thiệt hại xuống không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ai có kinh nghiệp tiếp đoàn thanh tra thuế cho em hỏi vs ạ. Em có nhập n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *