Cùng bàn luận tí nhé cả nhà! Hình thức ký quỹ hiện nay rất phổ biến. Khi vào làm…

Cùng bàn luận tí nhé cả nhà! Hình thức ký quỹ hiện nay rất phổ biến. Khi vào làm cho một công ty nào đó phải bỏ ra 1 số tiền để ký quỹ theo như quy định của công ty. Theo mọi người như vậy có gì phạm pháp không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 22, 2017

account_box admin

One thought on “Cùng bàn luận tí nhé cả nhà! Hình thức ký quỹ hiện nay rất phổ biến. Khi vào làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *