tracuuhoadon.gdt.gov

Mọi người tư vấn giúp e với ạ…. giờ e mới phát hiện ra hóa đơn mẫu đính kèm thông báo phát hành hóa đơn lần đầu bị sai mã số thuế cty… nhưng thông tin trên quyển hóa đơn đều đúng hết, cũng đã thông báo phát hành và đã tra trên tracuuhoadon.gdt.gov ok rồi, đã xuất bán hàng rồi…. giơ e phải xử lý sao vậy ạ _ _ cảm ơn mọi người

tracuuhoadon.gdt.gov

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

One thought on “tracuuhoadon.gdt.gov”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *