Mọi người cho mình hỏi cái thuế suất thuế GTGT XXX là sao ak Mới gặp nên hok bi…

Mọi người cho mình hỏi cái thuế suất thuế GTGT XXX là sao ak
Mới gặp nên hok biết

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi cái thuế suất thuế GTGT XXX là sao ak Mới gặp nên hok bi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *