Mọi ng ơi hoá đơn đầu vào từ tháng 1/2017 có kê khai vào quý này đc ko nhi…

Mọi ng ơi hoá đơn đầu vào từ tháng 1/2017 có kê khai vào quý này đc ko nhi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Mọi ng ơi hoá đơn đầu vào từ tháng 1/2017 có kê khai vào quý này đc ko nhi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *