Hi all, Mình đang định dùng máy in laser để lập hóa đơn thay cho viết tay. Hóa …

Hi all,

Mình đang định dùng máy in laser để lập hóa đơn thay cho viết tay. Hóa đơn ở đây là hóa đơn đặt in.
Vì giấy carbonless mỏng nên sợ dùng nhiều sẽ làm hại đến drum máy in. Không biết có ai dùng nhiều mà không thấy có vấn đề gì thì cho mình chút ý kiến?

Thanks all!
P/s: Chúc chị em ngày 20/10 vui vẻ hơn mọi ngày!!?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Hi all, Mình đang định dùng máy in laser để lập hóa đơn thay cho viết tay. Hóa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *