Cả nhà ai dùng Misa cho em hỏi với ah hàng năm có bắt buộc sử dụng gói cập nhật …

Cả nhà ai dùng Misa cho em hỏi với ah hàng năm có bắt buộc sử dụng gói cập nhật 4tr ko bạn kinh doanh báo với bên e là nếu k thay đổi j thì chị cứ dùng e đang phân vân quá. Ai dùng Fast cho e hỏi có mất phí cập nhật hành năm k ah. Đợt thay đổi TT 200 và 133 mọi người cập nhật hết bao tiền ah. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ai dùng Misa cho em hỏi với ah hàng năm có bắt buộc sử dụng gói cập nhật …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *