Mọi người cho em hỏi với ạ, nộp tờ khai thuế online mà bị lỗi định dạng ngày thá…

Mọi người cho em hỏi với ạ, nộp tờ khai thuế online mà bị lỗi định dạng ngày tháng năm của kỳ nộp thuế thì sửa thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 20, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với ạ, nộp tờ khai thuế online mà bị lỗi định dạng ngày thá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *