Anh/ chị cho em hỏi ạ: Em nộp mẫu 3.14 xin đặt in hóa đơn. Cán bộ thuế đã xuống …

Anh/ chị cho em hỏi ạ:
Em nộp mẫu 3.14 xin đặt in hóa đơn. Cán bộ thuế đã xuống ktra công ty. Nhưng hiện tại, cty em vẫn chưa nhận đc thông báo kết quả của Chi cục thuê có cho phép đặt in hóa đơn ko? Anh/chị cho em hỏi, thời gian bao lâu thì nhận đc giấy thông báo kết quả này ạ? Và nhận kết quả thì đến phòng 1 cửa hay cán bộ thuế quản lý ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 20, 2017

account_box admin

One thought on “Anh/ chị cho em hỏi ạ: Em nộp mẫu 3.14 xin đặt in hóa đơn. Cán bộ thuế đã xuống …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *