HỌC TIẾNG ANH CHO CON CỦA NLĐ VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN? Căn cứ điểm 2.5, khoản…

HỌC TIẾNG ANH CHO CON CỦA NLĐ VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN?
Căn cứ điểm 2.5, khoản 2, điều 6, thông tư 78:
“- Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Như vậy, theo em hiểu là khoản chi tiền học tiếng anh này sẽ không được chấp nhận. VÌ đối tượng ko phải là người nước ngoài.

Em hiểu vậy đúng ko ạ? anh chị giúp em với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *