Có bạn nào chưa tìm được việc, mà tự tin kỹ năng tin học văn phòng khá ko ? Mìn…

Có bạn nào chưa tìm được việc, mà tự tin kỹ năng tin học văn phòng khá ko ? Mình đang cần tuyển 01 bạn kế toán có kỹ năng tin học khá một chút,kinh nghiệm chưa có sẽ được đào tạo, mình tìm mà chưa được bạn nào.
Gửi email cho mình: [email protected]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Có bạn nào chưa tìm được việc, mà tự tin kỹ năng tin học văn phòng khá ko ? Mìn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *