cho em hỏi, trường hợp như hình có không ạ? nếu như vậy thì mục 5 mình khai như …

cho em hỏi, trường hợp như hình có không ạ?
nếu như vậy thì mục 5 mình khai như thế nào ạ?
xin chỉ giáo?
lần đầu em làm cái ni , hixxxx

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

3 thoughts on “cho em hỏi, trường hợp như hình có không ạ? nếu như vậy thì mục 5 mình khai như …”

  • Cá nhân ko cư trú 31 thì có thu nhập chịu thuế của 31 ng chứ. Khấu trừ thuế tncn 20%×thu nhập chịu thuế đối với cá nhân ko cư trú. Chị phải đếm lương của những ng ko cư trú bao nhiêu
    Khấu trừ bao nhiêu mà
    Cá nhân cư trú khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến

  • thiếu chi tiêu 21. e ko thấy tổng số tiền khấu trử của chị thì chi tiêu 23, 24,25 sẽ bằng o. vì ko có người phát sinh phải khấu trừ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *