Các bác cho em hỏi lần đầu tiên em làm và găp vấn đề sau cong ty em mở…

Các bác cho em hỏi lần đầu tiên em làm và găp vấn đề sau cong ty em mở chi nhánh ở đà nẵng hach toan phu thuôc vây em sẽ hach toán bán hàng và ghi nhân doanh thu ntn em co cần lam sổ riêng của cn ko cần lắm sư cảm thông hichic

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi lần đầu tiên em làm và găp vấn đề sau cong ty em mở…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *